Dịch vụ

Những gì chúng tôi làm

Công ty Tân Quang hiện nay tập trung phục vụ trên 4 mảng chính: Thiết kế; thi công, lắp đặt; sửa chữa; bảo dưỡng và bán thiết bị cho các hạng mục công trình Hệ Thống Mãy Lạnh, Hệ Thống Phun Sương, Hệ Thống Thông Gió, Hệ Thống Máy Làm Mát, Hệ Thống Quạt và Phân phối thiết bị.

Thiết kế bản vẽ HVAC: 2D, 3D
Thi công dự án
Sửa chữa và bảo trì
Phân phối sản phẩm