Địa chỉ
15 đường số 4, KDC Vạn Phúc,
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại
0909328903

Hotline
Mr. Tse Chang - 84-(0)91 8885010

Địa chỉ Email
tanquanghcm@gmail.com
hvac-tw@tanquanghcm.com