Địa chỉ
126 đường số 2, KDC Vạn Phúc,
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại
(028) 5402 5488

Hotline
Ms. Claire Nguyen - 84-(0)93 2810068
Mr. Tse Chang - 84-(0)91 8885010

Địa chỉ Email
hvac-tw@tanquanghcm.com