Địa chỉ
15 đường số 4, KDC Vạn Phúc,
Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại
0909328903/0918885010

Hotline
Ms. Claire Nguyen - 84-(0)93 2810068
Mr. Tse Chang - 84-(0)91 8885010

Địa chỉ Email
tanquanghcm@gmail.com